​Stressmanagement kursus for ledere

​Oplever du og din lederkolleger, at flere og flere af jeres medarbejdere har et stort sygefravær, konflikter mellem andre afdelinger eller mellem enkeltpersoner, projekter overskrider tidslinjen og produktiviteten er faldende? Eller måske viser den årlige APV- og trivselsundersøgelse, at trivslen rent faktisk er faldet, siden sidste måling? Så er der måske en stigende stress i organisationen, som skal håndteres, inden den eskalerer – og I ved ikke, hvordan det kan håndteres i hverdagen.​

Udbredelsen af stress og konsekvenser

Stress og depression er i 2020 vurderet af WHO til at blive en af de væsentligste kilder til sygdom i år 2020. For ledere med personaleansvar bliver det nødvendigt med at den rette viden og værktøjer for at håndtere den stigende stress hos medarbejderne - i modsat fald vil betyde væsentligt forøgede omkostningerne og faldende produktivitet ved langtidssygefravær.

Lederens ansvar

​Stress relaterer sig ikke til persontyper - Stressramte er symptombærer af ubalancer i de systemer, som den stressramte er en del af. Når der er tale om en arbejdsbetinget stress, så er den stressramte symptombærer af ubalancer i det organisatoriske system dvs. de strukturer, processer som findes eller ikke findes, manglende kompetencer og ressourcer osv. Det er derfor lederens ansvar, at forebygge og håndtere stress - det skal ikke overlades til den enkelte medarbejder eller kollegerne.

Stress kan forebygges og håndteres

Stress kan i mange tilfælde forebygges og håndteres med viden, værktøjer og dialog med medarbejderne.

​Kurset henvender sig til ledergrupper, som ønsker at samarbejde om at nedbringe stressniveauet i virksomheden.

​Hrplus målretter kurset mod virksomhedens behov og strategi på området. Deltagerne engageres i kurset gennem teori, øvelser og dialog.

Et kursusforløb kan f.eks. se sådan ud:

1. dag​

 • Hvorfor fokus på stress?
 • ​Stress som hæmmer for vækst og organisationsudvikling
 • ​Hvad er stress? Kort og langtidsstress
 • ​Stresstegn og stressorer
 • ​Egen stress
 • ​Arbejdsmæssig stress – hvad forebygger og hvad fremmer stress
 • ​Meditation

2. dag

 • Håndtering af egen stress og handleplan
 • ​Spot stress i din afdeling/på tværs af virksomheden
 • ​Ledelsemæssig handleplan
 • ​Lederens rolle
 • ​Medarbejderen tilbage på jobbet indslusning og fælde
 • ​Stresshåndteringspolitik
 • ​Meditation

3. dag

 • Trivselssamtalen til forebyggelse af stress
 • ​Forberedelse til samtalen
 • ​Træning i gennemførelse af samtalen
 • ​Plan for implementering af trivselssamtaler i virksomheden.
 • ​Meditation

​Hvis du vil høre mere om hvordan vi kan samarbejde om, at I som ledergruppe bliver stærke til at håndtere stress i jeres virksomhed, så kontakt mig for et uforpligtende møde.

Kontakt os for yderligere information.

hrplus . ​Hørve Enghave 5, 4534 Hørve​ . Telefon: 41106570 . E-mail: info@hr-plus.dk Cvr. nr. 29457948 linkedinwhite