Udarbejdelse af strategi for forebyggelse og håndtering af stress.


Stigende stress i organisationen?

Oplever du som CEO eller som ledergruppe, at der i organisationen er et stort sygefravær, konflikter mellem afdelinger eller mellem enkeltpersoner, projekter overskrider tidslinjen og produktiviteten er faldende? Eller måske viser den årlige APV- og trivselsundersøgelse, at trivslen rent faktisk er faldet, siden sidste måling? Så er der måske en stigende stress i organisationen, som skal håndteres, inden den eskalerer.

Udbredelsen af stress

Stress og depression er i 2020 vurderet af WHO til at blive en af de væsentligste kilder til sygdom i år 2020. For virksomheder i vækst, er det uundgåeligt en væsentlig risikofaktor for at holde væksten og forbundet med store omkostninger i forbindelse med langtidssygefravær og tabt indtjening.

Virksomhedens ansvar

Stress er ikke knyttet til særlige persontyper - Stressramte er symptombærer af ubalancer i de systemer, som den stressramte er en del af. Når der er tale om en arbejdsbetinget stress, så er den stressramte symptombærer af ubalancer i det organisatoriske system dvs. de strukurer, processer som findes eller ikke findes, manglende kompetencer og ressourcer osv. Det er derfor virksomhedens ansvar, at forebygge og håndtere stress, det skal ikke overlades til den enkelte medarbejder.

Stress kan forebygges og håndteres

Stress kan forebygges og håndteres med den rigtige strategi og ledelsens opbakning.

hrplus hjælper din virksomhed igennem til en strategi, som virker.
En forudsætning for en god strategi for forebygge og håndtere stress er ledelsens involvering og opbakning.

hrplus afdækker sammen med ledelsen de organisatoriske udfordringer og bygger videre på de tiltag, som allerede er implementeret eller som har brug for at blive genbesøgt.

Ingen strategier er helt ens, men de bedste strategier indeholder:

  • Stresshåndteringspolitik

  • Stressberedskab

  • Stressmanagementkurser for direktører, ledere og mellemledere

  • Workshops for medarbejdere

  • Trivselsmålinger

  • Forebyggelsesinitiativer – fokus på trivsel

Hvis du vil høre mere om hvordan en strategi for forebyggelse og håndtering af stress, kunne blive til virkelighed i jeres virksomhed, så kontakt os gerne for et uforpligtende og gratis møde.

Kontakt os for yderligere information.

hrplus . ​Hørve Enghave 5, 4534 Hørve​ . Telefon: 41106570 . E-mail: info@hr-plus.dk Cvr. nr. 29457948 linkedinwhite