Workshop om stress for medarbejdere

Oplever du som CEO, leder eller som arbejdsmiljøudvalg, at der i organisationen er et stort sygefravær, mange konflikter, projekter overholder ikke tiden og produktiviteten er faldende? Eller måske viser den årlige APV- og trivselsundersøgelse, at trivslen rent faktisk er faldet, siden sidste måling? Så er der måske en stigende stress i organisationen, som må håndteres, inden den eskalerer.

Stress og depression er i 2020 vurderet af WHO til at blive en af de væsentligste kilder til sygdom i år 2020. For virksomheder i vækst, er det uundgåeligt en væsentlig risikofaktor for at holde væksten og forbundet med store omkostninger i forbindelse med langtidssygefravær og tabt indtjening.

Stress kan forebygges og håndteres med en trivselsstrategi og en stress- og beredsskabspolitik( link til afsnit om stress strategi).

hrplus kommer ud til jeres medarbejdere med en workshop

Worksoppen henvender sig til virksomheder, der ønsker at give medarbejderne viden og værktøjer til at håndtere stress og pres i hverdagen.

Workshoppen har en varighed af ca. 3 timer og deltagerne engageres gennem teori, øvelser og dialog til at tage ansvar for forebyggelse og håndtering af egen stress.

Indholdet målrettes meget gerne jeres behov kan indgå som et led i jeres stresshåndteringsstrategi og vil typisk indeholde:

  • Viden om stress – den naturlige reaktion
  • ​Stress over lang tid
  • ​Forskellen mellem flow, pres og stress
  • ​Dit eget stressniveau
  • ​Forebyggelse af egen stress
  • ​Arbejdsmæssig stress – hvad hæmmer og hvad fremmer stress
  • ​Virksomhedens stresspoliti

Kontakt os for yderligere information.​

hrplus . ​Hørve Enghave 5, 4534 Hørve​ . Telefon: 41106570 . E-mail: info@hr-plus.dk Cvr. nr. 29457948 linkedinwhite