BELBIN®S TEAMANALYSE

Belbin®s teamanalyse (Teampotential®) er et anerkendt koncept udviklet af den engelske Cambridge-psykolog, Dr. Meredith Belbin. Hans mangeårige forskning i menneskelige relationer har især handlet om teams og deres betingelser for succes eller fiasko.

Et effektivt og velfungerende team har ifølge Belbin brug for, at medlemmerne tilsammen er i stand til at spille ni forskellige roller. Der er ingen enkeltpersoner, der er i stand til at spille alle ni roller perfekt; men man kan være rigtig god til at spille tre til fire roller.

Forskningen i teams har skabt er rigtig godt værktøj – Belbin® teamanalyse – der bidrager til at øge gruppers effektivitet betragteligt.

Hvad kan din virksomhed eller organisation få ud af en teamanalyse

Belbin® teamanalyse kan anvendes på alle niveauer i organisationen. Og analysen fremlægger den observerede adfærd som basis for at forbedre gruppens performance.

Formålet er naturligvis at sammensætte og udvikle dygtige team og derigennem øge virksomhedens eller organisationens præstationsevne.​

Teamanlysen bruges f.eks. når:

 • kommunikation og samarbejde i teamet skal udvikles
 • opgaver eller funktioner skal uddelegeres til mere selvstyrende team eller grupper
 • teamets, virksomhedens eller organisationens opgaver ændres
 • nye samarbejder indgås, og team skal sammensættes
 • der sker udskiftninger i et team.

Det perfekte team eksisterer kun i teorien, men ved at kortlægge et teams eller en gruppes potentiale kan man få et team til at fungere optimalt sammen. 

Det er en fordel:

 • at blive bevidst om egen teamrolleprofil, og hvordan den bedst kan bidrage til teamets arbejde
 • at få et fælles sprog i teamet til at beskrive de udfordringer samarbejdet giver i hverdagen
 • at den enkelte får nyttig feedback fra kollegaer om, hvordan han/hendes adfærd virker på andre
 • at blive bevidst om, hvordan teamets samlede ressourcer kan bruges bedst muligt
 • at teamet får indsigt i styrker og faldgruber
 • at blotlægge eventuelle skjulte konflikter og løse disse med udgangspunkt i profilen
 • at dialogen om profilerne tilfører teamet fornyet energi til at tackle fremtidige opgaver bedst muligt.

Teamroller

Analysen giver et billede af den enkeltes teamrolle og kombinerer denne med en række observationer af den pågældende. Analysen måler en persons og teamets bidrag til opgaveløsningen fordelt på ni forskellige teamroller.

Teamrolle:

Idémand

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Begavet, kreativ og idérig. Ser vanskelige problemstillinger fra nye vinkler

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

​Kan være svag i sin kommunikation med andre. Glemsom og ikke praktisk anlagt. Kritikfølsom.

Teamrolle:

​Kontaktskaber

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Entusiastisk, nysgerrig og meddelsom. Undersøger muligheder. Skaber kontakter

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Flygtig. Taber let interessen, når den første entusiasme har lagt sig. Taler meget.

Teamrolle:

Koordinator

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Moden, selvsikker og tillidsfuld. Kan prioritere. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for teammedlemmernes talenter.

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Kan have en tendens til at manipulere og være imperiebygger. Ikke nødvendigvis den mest vidende i teamet.

Teamrolle:

Opstarter

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres, finder veje uden om forhindringer.

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Kan have et heftigt temperament. Er utålmodig, påståelig og stædig. Tilbøjelig til at lade sig provokere.

Teamrolle:

​Analysator

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Analytisk, nøgtern og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser alle rationelle aspekter af en sag.

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Meget kritisk og skeptisk. Meget direkte. Noget træg og ikke så inspirerende for andre.

Teamrolle:

Formidler

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Socialt orienteret , udadvendt og skarpt iagttagende. Sensitiv, diplomatisk og fleksibel. Lytter, opbygger, undgår gnidninger og skaber et godt klima.

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Kan være ubeslutsom og usikker i afgørende situationer. Kan virke konfliktsky og overfølsom

Teamrolle:

Organisator

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Disciplineret, pålidelig og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk.

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Noget ufleksibel. Reagerer langsomt overfor nye muligheder og er langsom i sin tilpasning.

Teamrolle:

Afslutter

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Omhyggelig, samvittighedsfuld. Leder efter fejl og forglemmelser. Vedholdende og præcis

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Kan have en tendens til at bekymre sig unødvendigt. Perfektionistisk og emsig. Utilbøjelig til at delegere.

Teamrolle:

Specialist

Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdet:

Bidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Stærk faglig engagement og selvtillid. Meget koncentreret om sine mål og opgaver.

Tilladelige svagheder, der følger med rollen:

Tendens til at isolere sig og være uinteresseret i andre mennesker. Vogter sit område og bidrager snævert inden for dette.

Hvordan foregår det?

​Den enkelte medarbejder får et link til onlinebesvarelse af analysen. På internettet besvarer man så sin selvvurdering og sender et link videre til de fire kolleger (observatører), man ønsker at modtage vurdering fra. På den måde får medarbejderen en 360 graders profil.

Når besvarelserne er registeret, udarbejder en konsulent fra hrplus de individuelle teamrolleprofiler og teamets samlede profil.
Profilerne bruges som dialogværktøj på det efterfølgende kursus samt som værktøj i arbejdet med teamet i hverdagen.

NB! Besvarelser fra både medarbejder og observatører er anonyme og kan ikke ses af andre. Kun resultatet af besvarelserne fremgår af profilen.

​©2003 Potential

Kontakt hrplus​

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Du kan ringe på telefon: 41 10 65 70 eller sende en mail til info@hr-plus.dk.​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​hrplus // Sorøvej 64, 4295 Stenlille// Telefon: 41 10 65 70// ​CVR: 29457948 // ​E-mail:​ info@hr-plus.dk